תנאי שימוש

בסיעתא דשמייא
אתר ישראל דוג’ו פועל קודם כל על מנת להפיץ את אומנויות הלחימה בישראל.

מתוך אמונה שקידום כלל אומנויות הלחימה יכול להביא לחברה בריאה יותר, אנשים וילדים חזקים יותר – בנפש ובגוף, שיודעים לחיות יחד באחווה ובאהבה הדדית.

המטרה השניה שלנו היא תמיכה בפרנסה של מורים לאומנות לחימה, אשר השקיעו אינסוף שעות, זיעה ודם על מנת להפוך למי שהם היום ולשתף מהידע שצברו.
ועל הזכות שלנו לתמוך ולהפיץ את אומנויות הלחימה אנו אומרים תודה רבה ו-אוס!

הללויה

הקדמה והגדרות
השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.
בטרם תבצעו גלישה באתר, באמצעות מחשב נייד או נייח, או באמצעות מכשיר הטלפון/סמארטפון שלכם או כל מכשיר טכנולוגי אחר, ובטרם תשתמשו במידע, בתכנים, בכלים ובשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים מטה, כמו גם את ההנחיות בעמודי האתר השונים.
אנא שימו לב, כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש המוצגים להלן.
השימוש בכל אחד מהביטויים: ישראל דוג’ו ו/או israeldojo.co.il ו/או בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או “החברה”, משמעו כמו שימוש באחר ומשמעותו זהה.
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אתר israeldojo.co.il לבין כל גולש/ת העושה שימוש בשירותים המוצעים, במידע הקיים או במידע כל שהוא שהשיג באמצעות האתר.
האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות מעת לעת שינויים בתקנון זה ועל הגולש חלה האחריות לעיין בו כל פעם מחדש בטרם יגלוש וישתמש באתר.
אתר ישראל דוג’ו (האתר, בעליו, ומפעיליו) וכל השייך לו שכתובתו באינטרנט israeldojo.co.il וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא”ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר לרבות הממשקים שבחינם, התכנים, הכלים, והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו,או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור זאת ועוד לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים לאתר ישראל דוג’ו ולבעליו החוקיים ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים להלן: אתר ישראל דוג’ו ו/או האתר ו/או מפעיל האתר.
הגולש או המשתמש באתר ישראל דוג’ו הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, כל שימוש שהוא לרבות שימוש פסיבי כצפייה או עיון ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אכסון, שמירה, העברה לאחרים, השתתפות בפורום, שימוש בממשקי האתר השונים, מילויי טפסים פעולה אינטראקטיבית כלשהי וכ”ו במצב און -ליין כשהוא מחובר לרשת האינטרנט ו/או במצב אוף-ליין כשהוא גולש באתר וממשקיו ממחשבו אף באם הנו מנותק מרשת האינטרנט.
גולש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך כולל אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים וכל חומרים אחר הכלולים באתר, באם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לישראל דוג’ו בלבד. אין לשכפל, להפיץ, למכור, להעתיק, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או חלק מתכניו של האתר, כולל גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל אלמנט המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש.

 

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:
תנאי השימוש מחייבים את הגולש גם לגבי ביצוע כל פעולה כהשתתפות בפורום, שימוש במידע ובתכנים המוצגים בו, כתבי האתר והכלים האחרים המוצעים באתר ישראל דוג’ו, לרבות שימוש בקישורים המוצגים באתר ולרבות השירותים, המידע, התכנים וכ”ו המוצעים בו, או אף אם ניתנים או מתאפשרים בעסקת חילופין כלשהי ואף בחינם.
המידע או התכנים או הכלים או המוצרים המופיעים באתר וכל שיכללו תמונות, מידע טקסטואלי או ויזואלי לרבות קטעי וידאו ואודיו, וכל שיוצגו ו/או יתאפשר השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים גרפים,קודי מחשב, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, וכל שיכללו יישומים, עיצובים, יצירות שונות וכו’ – כל הזכויות בנ”ל לרבות כל הזכויות במידע או בתכנים או בכלים או במוצרים המופיעים באתר לרבות ממשק המשתמש ועיצוב האתר שייך לאתר ישראל דוג’ו ואין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי (למעט שימוש עצמי לצרכים פרטיים) בזכויות אלו לרבות הדפסה, העתקה חלקית או מלאה, שמירה ו/או אכסון בארכיון כלשהו, תרגום, עריכה מחדש, העברה לאחרים, שימוש בלוגו ו/או בסימני המסחר מבלי קבלת אישור הנהלת אתר ישראל דוג’ובמפורש מראש בכתב.
במידה והמשתמש מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
האתר מאפשר למשתמשים ו/או למורים לאומנות לחימה ו/או בעלי פרופיל באתר להעלות תמונות וקבצי מדיה ו/או סרטונים לאתר ו/או לפרסמם באתר כאשר מקורם במאגר מרוחק. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר כל תמונה ו/או קישור ו/או סרטון במידה ויימצאו (לשיקול דעתם הבלעדי) כי אינו מתאים ו/או לא הולם להופיע על גבי האתר.
התוכן והאחריות לתוכן של כל תמונה שמועלת ו/או מקושרת ממקור חיצוני על גבי אתר ישראל דוג’ו, הינו של מצלם התמונה ו/או בעל החשבון אשר בוחר להעלות את התמונה לחשבונו. מנהלי האתר מאפשרים העלאת תמונות וקישור לתמונות ממאגרים חיצוניים כל עוד הדבר עומד בתנאי השימוש ו/או בהתאם לחוק הנהוג במדינת ישראל והסכמת הבוגרים אשר מתועדים בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בכל מדיה אחרת. במקרה של הופעת קטינים בתמונות ו/או במדיה ו/או בסרטונים, מנהלי האתר אינם אחראים לתוכן זה אשר מועלה לשיקול דעת המשתמשים, והנחת הבסיס היא שכל משתמש אשר מעלה קבצים הכוללים הופעת קטין ו/או בגיר אשר מופיע במדיה ו/או בתמונות ו/או בסרטונים אשר מועלים לאתר על ידי משתמש כזה או אחר, מחזיק באישור של הבגיר ו/או אישור הוריו ו/או האחראים על הקטינים לפי חוק.
החברה ונציגיה רשאים יהיו להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע אודות דפוסי השימוש של המשתמש לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם המשתמש, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את המשתמש.
כל תמונה אשר מועלה על ידי משתמשים אל אתר ישראל דוג’ו מותרת לשימוש על ידי בעלי האתר ו/או מנהליה באתרים קשורים, משמע בכתובת URL (דומיין) שונות, באתרים בשפה העברית ובשפות אחרות. בכל בקשה להסרת תמונה מתוכן האתר, אשר הועלתה על ידי משתמשי האתר, צוות האתר יעשה את כל המאמצים לאתר את התמונה בתוכן האתר ולהסירה בהקדם האפשרי.
המשתמש מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ’ט ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר (“קהילות”) הינם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של המשתמש מבלי ידיעתו.
החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן החברה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות המשתמש בקהילות. כל מידע שהמשתמש מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ’ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, המשתמש מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
כל התכנים, הדפים והפרסומים אשר מוגשים למשתמשים הם רכוש של אתר ישראל דוג’ו, אין להעתיק ואין לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם ללא הסכמה מפורשת בכתב של מפעילי האתר.
אין להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, להציג בפומבי, לשכפל ולפרסם או להעביר לידי צד ג’, שום חומר הלקוח מהאתר למטרות מסחריות ללא רשות בכתב ממפעילי אתר ישראל דוג’ו.
אתר ישראל דוג’ו שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק, להוסיף תנאים לתנאי השימוש הנ”ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת מראש.
המשתמש/ת באתר מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר. עם זאת, במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 

הרשמה לאתר
לצורך הרשמה לשירותים מסוימים באתר ועל מנת לפתוח עבורך חשבון באתר, ייתכן כי תתבקש לספק מספר פרטים הנושאים אופי אישי לרבות מידע שעשוי לכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה אשר לא ניתן להירשם מבלי למסרם. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, וכן מתחייב לעדכן באתר את המידע במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. בנוסף למסירת הפרטים האמורים תתבקש לבחור סיסמא, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. שמירת סודיות הסיסמא הנה באחריותך והנך מחויב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך.
במסגרת ההרשמה שלך לאתר, ייתכן שיתאפשר קישור לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר facebook (“חשבון הפייסבוק”), כדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש כאשר אישורך כאמור גם יהווה הסכמתך לפרסום שמך כפי שמופיע בפייסבוק ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.
החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של המשמשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של המשתמשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי עסק שונים ו/או מפרסמים שונים.
ישראל דוג’ו שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על באתר, לרבות בכל מקרה בו מנהליו או מפעילי האתר יהיו סבורים, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמין, מעודכן, שלם או נכון, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.
הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים במסמך נפרד המופיע באתר תחת השם “מדיניות פרטיות” ‎ (“מדיניות פרטיות”).
זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג’.
הנך האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
השירותים ניתנים על ידי החברה על בסיס “AS IS” ועל בסיס “AS AVAILABLE” והחברה לא תהא אחראית לטעויות, אי נכונות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים.
ישראל דוג’ו רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, עריכתו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

פרסום באתר והופעה באינדקס המאמנים
אתר ישראל דוג’ו מעניק למאמנים ומאמנות לאומנות לחימה אפשרויות פרסום שונות, אשר מחירן משתנה מעת לעת ויופיע על גבי העמוד “אפשרויות פרסום”. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע מסלולי וחבילות פרסום במחירים שונים, ובהנחות בזמנים שונים, כולל מתן האפשרות להתנסות בחבילות פרסום ללא תשלום ו/או בתשלום מוזל. כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר.
מאמנים, מורים ומועדונים המעלים תמונות מאימונים ו/או שיעורי אומנות לחימה שהם העבירו, מצהירים כי יש להם את הזכות המלאה להשתמש בכל תמונה ותמונה ו/או לוגו אשר הם בוחרים להעלות לאתר.
העלאת התמונה לאתר מאשרת להנהלת האתר לעשות שימוש בתמונות לצורך קידום ענף אומנויות הלחימה בארץ, ללא כל הודעה ו/או תשלום ו/או התחייבות כלפי המאמנים ו/או המורים אשר העלו את התמונות.

 

זכויות המורים והמאמנים
לכל מורה ומאמן המופיעים באינדקס המאמנים ו/או בפרסום כלשהו על גבי פורטל ישראל דוג’ו, שמורה הזכות לשנות ו/או לבטל ו/או לסרב להעניק או לקיים את ההצעה לשיעור ניסיון חינם (אימון ניסיון ללא עלות), וזאת בכל שלב לפני או אחרי קבלת פניות מתעניינים בהקשר זה.

 

ביטול עסקת רכישה על ידי המשתמש/ת
בקשה לביטול עסקת רכישה תיעשה באמצעות פניה דרך דואר אלקטרוני או באמצעות עמוד צור קשר באתר. על בקשה כזו לכלול את פרטי המשתמש והרוכש כולל מספר ת.ז. ואת מועד התשלום, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף זה להלן.
בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק על ידי המשתמש הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ’א-1981 (“חוק הגנת הצרכן”).
הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב וזאת מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
הזכות ביטול עסקת מכר מרחוק תהא בהתאם לחוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, ובין השאר אינה עומדת מקרים הבאים: לגבי ‘טובין פסידים’ כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וכן לגבי כל טובין לגביהם הוחרגה זכות ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לכל דין חל במועד הרלוונטי.
דמי ביטול – בכפוף לביצוע ביטול כדין על ידך ובכפוף לייתר הוראות תנאי שימוש אלו והוראות חוק הגנת הצרכן, הרי שבתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר ואשר נסלק דרך פלטפורמת הסליקה של האתר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.
דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי הספק או על ידי החברה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בוויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן הספק והן החברה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב המשתמש בדמי ביטול.
לא יתקבלו ביטולי עסקאות עבור פתיחת פרופיל פרסומי של מאמן או מורה לאומנויות לחימה המתקבלות אחרי 14 יום ממועד התשלום.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו באתר לא תחויב על ידי החברה בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות הספק במקום שבו נמסר לך ולהודיע לו על כך.
תכנים באתר
למנהל האתר תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בפורומים ו/או בתגובות וכו’, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי החברה, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל תוכן, אשר החברה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.
אתר ישראל דוג’ו שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם, לשדר, להעלות לאתר בכל פורום (עיתון חברים) שהוא, חומר, מידע, תכנים, שלא על פי חוקי מדינת ישראל, או חומר, מידע ותכנים העלולים לפגוע בפרטיותם של המשתמשים, או מידע לא מוסרי העלול לפגוע באופן ישיר/עקיף במשתמשים ובמפרסמים באתר.
על ידי פרסום תכנים על גבי האתר או דרכו, המשתמשים יהו כמי שנתנו לחברה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התכנים לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.

 

הצהרת כוונות
פורטל ישראל דוג’ו פועל במגוון דרכים לקידום ענף אומנויות הלחימה בארץ חלק מהותי מהפעילות שלנו הוא אינדקס ארצי מקיף של כל השיטות וכל המורים והמורות אנו מאמינים שכל השיטות טובות ליצירת אנשים בריאים יותר וחזקים יותר – ונשמח שאומנויות הלחימה יהיו חלק מהותי בחיים של כל בית בישראל.   פעילות צוות האתר נעשית עם כוונה זו בלב ובעשייה, ועל כן אנו אומרים הללויה.
שירותי הפרסום והקידום למאמנים ניתנים באהבה.

 

 

תוכן הפרסום בעמודי פרופיל ואחרים של מאמנים מורים לאומנות לחימה
פורטל ישראל דוג’ו עושה מאמצים לעקוב, לנטר ולבחון את המידע אשר מועלה על ידי מאמנים מורים לאתר, בין היתר: תמונות, סרטונים ומידע טקסטואלי כזה או אחר. האחריות על התוכן היא של כל מורה ומאמן, ואין צוות הפורטל או הנהלת האתר אחראים לאי-דיוק כזה או אחר במידע. חברת ישראל דוג’ו, עובדיה ומנהליה לא אחראים לטיב השירות הניתן על ידי מאמנים, בין אם באימוני ניסיון ללא תשלום ובין אם בתשלום או הסכם כזה או אחר בין מורה, מדריך או מאמן לבין מתאמן (קטין או בוגר). האחריות כולה היא בין המתאמנים, הורי מתאמנים קטינים במקרה הרלוונטי ובין המורה-מדריך-מאמן.
האחריות לקבלת אישור הורים ו/או אפוטרופוס לכל הופעת קטינים בתמונות מפעילויות אומנויות לחימה ו/או אחרות אשר מועלות לפרופיל מורה כזה או אחר, האחריות כולה אצל המורים ו/או המאמנים ואתר ישראל דוג’ו אינו צד בהקשר זה.

 

כללי התנהגות למשתמשים באתר
האתר הינו קניינה הפרטי של ישראל דוג’ו. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
ישראל דוג’ו דורש כי כל פעילות של המשתמש באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
המשתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי או שנועד למטרה לא חוקית או כל חומר מאיים, פוגעני, מטעה, גזעני, מעליב, משמיץ, מזיק, פוגע ברגשות הציבור, דוחה, חודר/מפר/פוגע בפרטיות, וולגרי, משמיץ, טורדני, מסולף, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מפר זכויות יוצרים, המעודד התנהגות פלילית, בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו, המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום, המקים עוולה אזרחית ו/או שיש בו משום לשון הרע או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
כל התנהגות מצד המשתמש אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.
משתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחרים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בחברה. האמור בסעיף 3 זה לעיל (על כל תת סעיפיו) יחול לטובתה של החברה ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
ישראל דוג’ו שומרת את הזכות המלאה להסיר ו/או לשנות כל פרסום אשר אינו עומד בתנאים הנ”ל.
האתר רשאי להגביל או לאפשר נגישות למידע למי מהגולשים, אם ליחיד ו/או לרבים להגביל ו/או למנוע גישה למידע ו/או לתכנים ו/או לשימוש בכלים ו/או במוצרים הקשורים לאתר אם לגולש זה או אחר ואף אם לכלל ציבור הגולשים באתר על פי שיקול דעתו הבלעדית, כמו גם שרשאית הנהלת האתר ו/או עורכיו ו/או מפעיליו להתנות את הגישה והשימוש הנ”ל ברישום ומסירת מידע כפי שימצא לנכון לדרוש. לא תקנה לגולש, גלישה ו/או שימוש כלשהו באתר, כל זכות לחייב את האתר או מפעיליו לספק לו שרות, או מידע, או מוצר, או נגישות לכל אחד מהנ”ל . ישראל דוג’ו רשאי לשנות מעת לעת את המגבלות הנ”ל ולא תהיה לגולש כל זכות או טענה בשל כך. האתר יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או הפרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעת מנהליו או עובדיו הבלעדי.
הגולש יהיה רשאי לבקש שינוי או ביטול אפשרות השימוש במידע ששלח לאתר וזאת על ידי שליחת הודעה מפורשת בדואר אלקטרוני עם פרטיו ובקשתו לכתובת הדואר האלקטרוני הראשית של מפעילי האתר.
הגולש מצהיר בזאת כי הנו מתיר לאתר לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהנו מוסר לידיו לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו כמו גם שתילת ” קבצי טקסט ותוכנה במחשבו (“עוגיות” – cookies) המאפשרים את זיהויו.
המשתמש לא יעלה לאתר (באמצעות “upload”), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, המשתמש מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. המשתמש מרשה גם לכל משתמש אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו המשתמש. המשתמש מעניק לחברה את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו.

 

רישיון וסימני מסחר
סימני המסחר של החברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה. השם “ישראל דוג’ו” או “israeldojo” וכן שם הדומיין של האתר – www.israeldojo.co.il ו/או www.israeldojo.co.il, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת אישור בכתב ומראש.

 

אתרי אומנות לחימה בחו”ל
למידע בנושא אומנויות לחימה בשפות אחרות אנו ממליצים על המקורות הבאים:
באנגלית בנושא ג’יוג’יטסו ברזילאי
– באנגלית בנושא טאקוונדו
– באנגלית בנושא ג’ודו
– בספרדית בנושא אומנויות לחימה
– באנגלית בנושא קראטה

 

תוכן צדדים שלישיים
באתר ישראל דוג’ו מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי ו/או מנויי האתר,
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל תוכן כזה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
אין החברה אחראית לדיוקו ו/או לנכונותו ו/או לאמינותו של התוכן וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
החברה רשאית לבטל ולהסיר את התכנים, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים שבהם וכן לא לפרסם תכנים ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
המידע המופיע במאמרים על גבי האתר הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.
מנהלי האתר רשאים לקבוע ולערות את תכני האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
הימצאותו באתר של קישור לאתר חיצוני מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.
כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש (“תוכן צד שלישי”), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי מנהלי החברה, להם לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
מנהלי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או במנהליו ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת.
המשתמש מסכים להגן על, לשפות ולפצות את החברה ואת הגופים המסונפים לה לדוגמא: מנהליהם, בעליהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
החברה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות לטובת החברה אשר מצוין לגביהן במפורש כי ימשיכו לחול לאחר ביטול הסכם זה ו/או שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.
אין הנתונים המופיעים באתר בגדר יעוץ רפואי או יעוץ מומחה לתזונה. כל שימוש בנתונים הינו באחריות המשתמשים בלבד. מומלץ להתייעץ עם רופא או יועץ תזונה מוסמך לפני כל שינוי בתזונה.
אין להסתמך על הפירוט הנוגע למידע בריאותי ו/או רפואי ו/או תזונתי המופיע באתר. יש להתייעץ עם מומחים בכל תחום בהתאם ולפעול על פי התאמה אישית. מנהלי האתר ו/או בעליו אינם אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש העשוי להיגרם מיישום תכנית ו/או אימון ו/או תנועה המפורטת באתר ו/או מוצעת או נכתבת על ידי מי ממשתמשיו.
הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 

על השימוש באתר ישראל דוג’ו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
בכל מקרה של צורך בשאלות ו/או בירורים ניתן ליצור קשר בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: support@israeldojo.co.il
מומלצים
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support